Ir kas per velns tas APEX yr?

Iškart prisipažinsiu: su įrašo pavadinimu pagudravau - APEX šiame įraše giliai nenagrinėsiu. Tačiau šiek tiek pasinaudosiu iliustracijai paaiškinti. Bet apie viską iš eilės.

Šią vasarą kolega nusprendė pasidovanoti sau žaisliuką - naują Panasonic gamybos fotoaparatą. Tokį beveik veidrodinį super-zoom'ą: visi rankinio ir pusiau automatinio fotografavimo rėžimai bei galimybė fotografuoti RAW formatu. Žodžiu - tikrai pakankamai rimtas daiktas. Taigi, apžiūrinėjant fotoaparatą nuskambėjo maždaug toks klausimas: "Kuo programinis fotografavimo rėžimas skiriasi nuo apertūros arba užrakto prioriteto rėžimo?" (ką reiškia rėžimų pavadinimai paaiškinta išnašoje įrašo pabaigoje). Bandydamas čia pat ir "ant pirštų" paaiškinti skirtumus supratau, kad taip paprastai nepavyks išsisukti...

Kas galėtų padėti? Kažkodėl iškart pagalvojau apie diagramą, kur vienoje ašyje išdėstomos apertūros reikšmės, o kitoje - užrakto išlaikymo reikšmės. Tada brėžiam kreivę, kuria slysdamas taškas nurodytų visas vieną ekspozicijos vertę atitinkančias apertūros ir išlaikymo poras. Taip ir veikia programinis fotografavimo rėžimas: fotoaparatas nustatęs fiksuotą ekspozicijos reikšmę, suteikia fotografui laisvę pasirinkti vieną iš ekvivalenčių (užprogramuotų) jos įgyvendinimo variantų. O štai ir pati diagrama:
Diagrama turi porą įdomių savybių. Visų pirma - dalmenys ašyse išdėliotos taip,
kad vienas dalmens žingsnis atitiktų ekspozicijos vertės padvigubėjimą. Tai yra kaip ir įprasta ekspozicijos vertės skaičiavimo logiką. O antra - ekspozijos vertė yra proporcinga stačiakampio, nubrėžto tarp taško kreivėje ir koordinačių pradžios, plotui. Diagramoje pavaizduotu atveju visi trys spalvoti stačiakampiai (žalias, raudonas ir mėlynas) liečia tą pačią ekspozicijos-programos kreivę ir yra vienodo ploto. Teoriškai, nufotografavus bet kuriuo iš šių trijų apertūros ir išlaikymo derinių, turėtume gauti vienodo šviesumo nuotraukas. Tačiau jos, kaip mes jau išsiaiškinome anksčiau, dėl skirtingos apertūros reikšmės būtų skirtingo detalumo.

Sudėliojęs diagramą pastebėjau pora jos netobulumų. Pirma - padalos ašyse tolsta eksponentiškai. Norint apimti visas dešimt tipinių padalų diagrama gautusi kelių metrų dydžio. Antra - šiokia tokia painiava su ašių pavadinimais. 'A' - tai apertūros reikšmė (pirma žodžio Aperture raidė); 'T' - užrakto atidarymo trukmė (pirma žodžio Time raidė). Bet kodėl ant Canon fotoaparatų rašoma Av ir Tv? Ką tos mažosios 'v' raidelės reiškia? Šis klausimas mane kankino dar nuo tada kai prieš kokius penkeris metus įsigyjau pirmąjį Canon fotoaparatą.

Atsakymą radau neseniai, beieškodamas informacijos apie apertūrą. Kaip visada dreifuodamas nuorodomis internete pataikiau ant straipsnelio Wikipedia enciklopedijoje apie APEX sistemą. Additive system of Photographic EXposure buvo ir sugalvotas tam, kad supaprastinti ekspozicijos skaičiavimus. Buvo pasiūlytas nesudėtingas sprendimas: pritaikykim logaritmą ekspozicijos formulei ir taip iš visų veiksmų liks tik sudėtis. APEX būdu transformuota ekspozicijos formulė užrašoma taip:
Ev = Av + Tv
Spėju, kad būtent dėl šios formulės fotoaparato rėžimų pavadinimuose ir atsirado 'v' raidelės (subskriptai). Pagal formulę skaičiavimai gaunasi kaip ir trivialūs - ekspozicijos vertė lygi apertūros ir išlaikymo verčių sumai. Ir aukščiau pateiktą diagramą galima nubraižyti naudojant tieses, o ne hiperboles:
Į diagramą įtraukiau ašis su APEX vertes atitinkančiomis padalomis. Ir padalas išdėliojau vienodu atstumu viena nuo kitos. Programą arba fiksuotą ekspoziciją šioje diagramoje žymį tiesė, jungianti tuos taškus, kuriems ekspozicijos vertė APEX sistemoje yra tokia pati. Tiesa, vieną ekspoziciją atitinkančių stačiakampių plotai šioje diagramoje jau bus skirtingi (pvz. žalias ir mėlynas), o panašaus ploto stačiakampiai gali atspindėti visiškai skirtingas ekspozicijas (pvz. oranžinis ir mėlynas). Bet manau tai nedidelis praradimas už galimybę sutalpinti pagrindines apertūros ir išlaikymo vertes į kompaktišką diagramą.


Lengvas nukrypimas į pavadinimologiją

Manau, kad visi viską žinote, bet pasikartoti pravartu. Šiuolaikinių fotoaparatų fotografavimo rėžimus galima sąlyginai padalinti į tris kategorijas: visiškai automatiniai, pusiau automatiniai ir rankinis. Visiškai automatiniai režimai apgalvoja visas smulkmenas už fotografą - jam belieka tik spausti užrakto mygtuką. Pusiau automatiniai suteikia galimybę fotografui valdyti bent vieną iš parametrų, o kitus nustato fotoaparatas. Rankinis rėžimas, kaip sako pavadinimas, reikalauja iš fotografo visus parametrus nustatyti rankiniu būdu - jokio automatizmo ir pilna kontrolė. 
Tiek užrakto prioriteto, tiek apertūros prioriteto rėžimai yra pusiauautomatiniai - fotografas turi galimybę nustatyti prioritetinį parametrą, o kitą pagal išmatuotą ekspoziciją nustato fotoaparatas. Kiek subtiliau veikia taip vadinamas programinis rėžimas. Čia fotoaparatas pagal nustatytą ekspozicijos reikšmę "suriša" parametrus pats, bet... leidžia rinktis iš visų galimų variantų. Šis veiksmas dar turi programos postūmio pavadinimą. Dėl galimybės rinktis fotografavimo parametrus šį rėžimą taip pat priskirčiau prie pusiau automatinių.
Reikia pastebėti, kad skirtingi gamintojai skirtingai žymi kai kuriuos rėžimus, pvz.:
  • Apertūros prioriteto rėžimą Canon žymi kaip 'Av', o Panasonic - kaip 'A'.
  • Užrakto prioriteto rėžimą Canon žymi kaip 'Tv', o Panasonic - kaip 'S'.
  • Programinį rėžimą tiek  Canon, tiek Panasonic žymi kaip 'P'.